Kjøpsbetingelser


Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra den norske nettbuttikken www.santai.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for 
kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.santai.no er bare tilgjengelig på norsk. 
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.

1. Generelt
For å kunne handle på www.santai.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

  • forbrukerkjøpsloven
  • markedsføringsloven
  • personopplysningsloven
  • e-handelsloven
  • kredittkjøpsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.
Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.
Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefax og e-post.


2. Parter
Selger, som i det følgende blir benevnt "vi" eller "oss", er:

Santai AS
Roald Amundsensvei 199b
1658 Torp

Telefon: (+47) 90 20 59 49

E-post: kundeservice post@santai.no
Organisasjonsnummer: NO 911 797 550 MVA
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".


3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende fra når din bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis 

denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg pr e-post.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. 
Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. 
Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil 

kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller 
på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.


5. Uavhentede pakker
Santai forbeholder seg retten til å kreve et gebyr ved sendinger som ikke hentes.
Etter 7 dager vil du motta en purring. Blir ikke pakken hentet på postkontoret innen 14 dager, sendes den i retur til oss. 

Dette vil medføre ekstrakostnader for oss, og at et potensielt salg ikke kan finne sted fordi du som kunde har holdt på en 
vare du ikke skulle ha likevel. 
Uavhentede pakker blir derfor ilagt et gebyr på NOK 300,- inkl. mva. Du må i tillegg dekke portoutgifter tur/retur.

Dersom du benytter din ubetingede angrett, vil du kun bli belastet med portokostnadene for returen, jf. §15 i angrerettloven.